1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.


2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ trung tâm DNA Genlab và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

 

3- Thời gian lưu trữ hồ sơ

 Thời gian lưu giữ hồ sơ là 24 tháng theo quy định của trung tâm kể từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

 Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà LOYAL 151 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3. TP.HCM


5- Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về info@viengenlab.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ hotline 0906.87.97.00.


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để trung tâm DNA Genlab chăm sóc khách hàng.

Tất cả khách hàng khi đến làm xét nghiệm tại trung tâm đều được bảo mật thông tin cá nhân từ lúc đến làm xét nghiệm cho đến khi nhận kết quả và sau khi đã làm xét nghiệm. Bao gồm:

1. Thông tin người đến làm xét nghiệm, mẫu xét nghiệm.

2. Kết quả xét nghiệm.

3. Các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân của khách hàng.

4. Chỉ có các bạn trực tiếp đến làm xét nghiệm hoặc người được ủy quyền đến làm việc với trung tâm và được sự đồng ý (ủy quyền) thì mới được cung cấp thông tin.

5. Các dữ liệu của khách hàng sẽ được trung tâm bảo quản và bảo mật cho đến khi hủy hồ sơ theo quy định của trung tâm, trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu thêm.

- Các bạn có nhu cầu thu mẫu miễn phí tại nhà vui lòng liên hệ hotline: 0906.879.700 để đặt lịch hẹn. 

TOP