Bảo hành kết quả

QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

1. ĐỐI VỚI XÉT NGHIỆM ADN DÂN SỰ CHO MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH BIẾT

Mẫu xét nghiệm có thể do nhân viên trung tâm DNA Genlab thu hoặc do các bạn tự thu tại nhà mang đến trung tâm để thực hiện xét nghiệm.

Trung tâm DNA Genlab cam kết bảo hành kết quả xét nghiệm của những trường hợp này như sau:

- Thời gian bảo hành: 1 tháng kể từ ngày thực hiện việc gửi mẫu xét nghiệm tại trung tâm DNA Genlab. Mẫu xét nghiệm sẽ được trung tâm bảo lưu trong thời gian 1 tháng, nếu sau thời gian này mà các bạn không có bất cứ yêu cầu nào thêm thì trung tâm sẽ hủy mẫu xét nghiệm theo quy định của trung tâm. Nếu trong thời gian 1 tháng các bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến kết quả xét nghiệm ADN thì chúng tôi sẽ mang mẫu xét nghiệm mà các bạn đã gửi ra và tiến hành xét nghiệm lại hoặc đến trung tâm thứ 2 để tiến hành thực hiện lại.

- Nếu kết quả trùng khớp với kết quả ban đầu thì các bạn tự chịu phí xét nghiệm cho lần kiểm tra này. Nếu kết quả xét nghiệm sai khác với kết quả ban đầu thì trung tâm sẽ bồi hoàn gấp 3 lần giá trị xét nghiệm đã đóng cho trung tâm. 

2ĐỐI VỚI XÉT NGHIỆM ADN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ CHO MỤC ĐÍCH LÀM GIẤY KHAI SINH, DI DÂN HOẶC PHỤC VỤ TÒA ÁN,...

Mẫu xét nghiệm là do nhân viên trung tâm DNA Genlab thu và được bảo lưu hồ sơ gồm: hình ảnh, lăng tay, giấy tờ tùy thân,...

Trung tâm DNA Genlab cam kết bảo hành kết quả xét nghiệm của những trường hợp này như sau:

Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày thực hiện thu mẫu xét nghiệm tại trung tâm Genlab. Nếu trong thời gian 6 tháng các bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến kết quả xét nghiệm ADN thì trung tâm sẽ tiến hành thu lại mẫu xét nghiệm hoặc đến trung tâm thứ 2 để tiến hành thực hiện lại.

- Nếu kết quả trùng khớp với kết quả ban đầu thì các bạn tự chịu phí xét nghiệm cho lần kiểm tra này. Nếu kết quả xét nghiệm sai khác với kết quả ban đầu thì trung tâm sẽ bồi hoàn gấp 10 lần giá trị xét nghiệm đã đóng cho trung tâm.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH.

1. Quá thời gian được bảo hành theo quy định.

2. Không đưa ra được hồ sơ cũ gồm: bộ kết quả xét nghiệm và các giấy tờ tùy thân liên quan đến người đề nghị xét nghiệm và người được xét nghiệm.

3. Hồ sơ không rõ chữ, không rõ hình ảnh, bị mất giấy tờ tùy thân để so sánh đối chiếu.

4. Người đang thi hành án, người mất quyền công dân và đang chịu hình phạt do pháp luật quy định

- Các bạn có nhu cầu thu mẫu miễn phí tại nhà vui lòng liên hệ hotline: 0901.313.200 để đặt lịch hẹn. 

TOP